LAINOPILLISET ILMOITUKSET

Ehdot
 

Tämän Sivuston palveluntarjoaja:
 

Oy Suomen Michelin  Ab
PL 6600
00002 Helsinki
Suomi
Puhelin: +358 (0)201890200
Faksi: +358 (0)201890299
 

Y-tunnus: 0114379-1
EU:n sisäinen ALV-numero
 

Tämän Sivuston webhotelli:
 

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Attn : Data Protection

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18, Ireland
 

Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet ennen tätä raskaiden ajoneuvojen tuotevalikoimalle tarkoitettua BFGoodrich -sivustoa. Tämä Sivusto on tarkoitettu kuorma-autonrenkaiden jälleenmyyjille ja käyttäjille Suomessa. Valitse oman maasi sivusto vieritysvalikosta.
 

BFGoodrich -konsernin yritykset ovat oikeudellisesti erillisiä ja niillä on itsenäisen oikeushenkilön asema. Tällä Sivustolla esitettyjen tietojen selventämiseksi voidaan käyttää seuraavia termejä: ”BFGoodrich ”, ”konserni”, ”BFGoodrich -konserni” ja ”me”; nämä termit kattavat BFGoodrich -konsernin kaikki yritykset, joista jokainen toimii itsenäisesti.
 

1 ARTIKLA: TAVOITE

Tämän huomautuksen tavoitteena on määrittää yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaan BFGoodrich asettaa saatavillesi Sivuston, sekä siihen pääsyä ja sen käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Tämä oikeudellinen huomautus koskee kaikkea yhteydenottoa Sivustoon, ja BFGoodrich varaa oikeuden muuttaa tai päivittää oikeudellista huomautusta milloin tahansa. Sivustoon pääsy ja sen käyttö edellyttävät, että hyväksyt tämän oikeudellisen huomautuksen ja sitoudut noudattamaan sitä sekä hyväksyt henkilötietojen luottamuksellisuutta ja suojaa koskevat BFGoodrich käytännöt.
 

2 ARTIKLA: SIVUSTOON PÄÄSY

Tämä Sivusto on tarkoitettu kaikille käyttäjille. Se sisältää osioita, joissa esitellään BFGoodrich in kokemusta liikkuvuuden alalla ja kuorma-autonrenkaita koskevia innovaatioita. Tällä Sivustolla on myös BFGoodrich -renkaiden tuoteluettelo ja ”dealer locator” (jälleenmyyjän paikantaminen) sekä erityinen osio BFGoodrich Euro Assist -rengasrikkopalveluun rekisteröitymiseksi.
 

BFGoodrich pyrkii pitämään Sivuston saatavilla, mutta sillä ei ole siihen minkäänlaista velvollisuutta. Sivustolle pääsy voidaan tilapäisesti keskeyttää ylläpidon, päivityksen tai minkä tahansa muun syyn, etenkin teknisen tai oikeudellisen syyn, vuoksi. BFGoodrich ei ole missään tapauksessa vastuussa näistä keskeytyksistä tai niiden sinulle aiheuttamista mahdollisista seurauksista.
 

Sitoudut siihen, ettet yritä päästä Sivustolle ja etenkään interaktiivisiin palveluihin vilpillisesti, jos tällaisia palveluja on olemassa.
 

3 ARTIKLA: IMMATERIAALIOIKEUDET

Sivuston sisältö (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, tiedot, tekstit, grafiikat, datat, kuvat, valokuvat, visuaaliset esitykset, videot ja ääniraita, ohjelmistot ja tietokannat sekä näiden kaikkien elementtien ja itse Sivuston muoto) on suojattu tekijänoikeudella ja/tai muilla immateriaalioikeuksilla. BFGoodrich ja/tai sen tytäryhtiöt ovat sisällön yksinomaisia omistajia. BFGoodrich in ja/tai sen tytäryhtiöiden, jotka ovat myöntäneet oikeuksia BFGoodrich ille millä tahansa menetelmällä, omistamien sisältöjen kaikenlainen kopiointi, jäljentäminen, esitys, hyödyntäminen, mukauttaminen, vaihtaminen, muuttaminen, kääntäminen ja levittäminen kokonaan tai osittain on laitonta lukuun ottamatta sinulle tässä jäljempänä myönnettyjä rajoitettuja oikeuksia ja/tai yksityistä kopiota, joka on varattu kopioijan yksinomaiseen käyttöön. Tämän Sivuston sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta, ja se asetetaan saataville ilman minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista takuuta eikä se oikeuta minkäänlaiseen vahingonkorvaukseen. Sisältö on suojattu tekijänoikeudella (Copyright © 1997–2014 BFGoodrich ). Logot ovat tavaramerkkejä.
 

Tämän Sivuston käyttäjien saataville asetetut kuorma-autonrenkaiden jälleenmyyjiä koskevat tiedot muodostavat tietokannan, jonka tekijä ja omistaja on BFGoodrich . Tämän tietokannan sisältö on näin ollen suojattu tekijänoikeudella ja tietokantoja koskevalla oikeudella, josta säädetään Suomen tekijänoikeuslaissa (8.7.1961) sekä Ranskan lainsäädännössä. Suomen tekijänoikeuslakiin sisältyvällä tietokantojen suojaa koskevilla säännöksillä on pantu kansallisesti täytäntöön 11.3.1996 annettu tietokantojen oikeudellista suojaa koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY.
 

Käyttämällä Sivustoa sitoudut siten seuraavaan:
 

  • Tietokannan sisältöä ei saa jäljentää, esittää, kääntää, mukauttaa tai muuttaa kokonaan tai osittain millään tavoin.
  • Tietokannan laadullisesti tai määrällisesti merkittävää sisältöä ei saa erottaa, tallentaa, jäljentää, esittää tai säilyttää suoraan tai välillisesti millekään välineelle millään keinoin tai missään muodossa kokonaan tai osittain.
  • Tietokannan laadullisesti tai määrällisesti merkittävää sisältöä ei saa käyttää uudelleen asettamalla sitä julkisesti saataville kokonaan tai osittain missään muodossa.
  • Tietokannan laadullisesti tai määrällisesti ei-merkittävää sisältöä ei saa erottaa tai käyttää uudelleen toistuvasti ja/tai järjestelmällisesti, kun nämä toiminnot ylittävät selvästikin tietokannan normaalin käytön.
     

Tietokannan oikeudellista suojaa koskevista rikkomuksista säädetään Suomen tekijänoikeuslaissa ja rikoslaissa sekä Ranskan lainsäädännössä.
 

4 ARTIKLA: SÄHKÖPOSTIT

Jotta voit viestiä BFGoodrich in kanssa sähköpostitse, sinun on täytettävä Sivustolla olevat sähköiset yhteydenottolomakkeet. BFGoodrich in yhteydenoton perustella antamia vastauksia ei voida pitää markkinointina.
 

5 ARTIKLA: HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Voit yleisestikin vierailla Sivustollamme ilman, että sinun tarvitsee ilmoittaa henkilöllisyyttäsi tai antaa sinua koskevia henkilötietoja. BFGoodrich saattaa joskus pyytää sinulta näitä tietoja esimerkiksi tietopyyntöösi vastaamiseksi, palvelun tarjoamiseksi tai markkinointitarkoituksia varten.
Kerätyt tiedot kattavat nimen, osoitteen, puhelinnumeron, faksin, sähköpostiosoitteen jne.
Parhaan mahdollisen palvelun tarjoamiseksi BFGoodrich kerää Sivuston selaustasi koskevia anonyymeja tietoja suorituskykynsä mittaamiseksi. BFGoodrich käsittelee näitä Sivuston kävijämääriä mittaavia tilastotietoja ymmärtääkseen paremmin, miten Sivustoa käytetään, miten paljon Sivustolla on kävijöitä ja millä tietyillä sivuilla, mikä on vierailujen kesto ja tiheys jne. Näiden tilastotietojen ainoana päämääränä on parantaa tällä Sivustolla ehdotettuja palveluja.
 

5.1 Henkilötietojen vastaanottajat

Sivustomme kautta kerätyt tiedot on tarkoitettu BFGoodrich ille sekä sen valituille kumppaneille ja/tai sen käyttämille palveluntarjoajille. Näiden viimeksi mainittujen on sopimuksen mukaisesti noudatettava mahdollisesti saamiaan luottamuksellisuuden ja tietosuojan periaatteita, ja palveluntarjoajat saavat käyttää niitä vain niille annetun tehtävän suorittamiseksi. BFGoodrich sitoutuu siihen, ettei se myy, vuokraa tai luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille. BFGoodrich saattaa kuitenkin oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi, sovellettavan lainsäädännön noudattamiseksi tai oikeuksiensa ja varallisuutensa suojaamiseksi luovuttaa henkilötietojasi.
 

5.2 Henkilötietojen tarkastus-, korjaus- ja kielto- oikeus

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on BFGoodrich in henkilörekisteriin talletettu. Sinulla on myös oikeus pyytää sinua koskevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Lisäksi sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Käyttääksesi tarkastus-, korjaus- tai kielto-oikeuttasi, sinun tulee ottaa yhteyttä BFGoodrich iin, esimerkiksi lähettämällä postia osoitteeseen: Oy Suomen BFGoodrich Ab, PL 6600, 00002 HELSINKI . Mikäli yhteydenottosi koskee tarkastusoikeuden käyttämistä, tulee sitä koskevan kirjallisen pyyntösi olla omakätisesti allekirjoittamasi.
 

5.3 Linkit Internet-sivustoille

Sivustomme voi sisältää linkkejä toisille sivustoille. BFGoodrich ei jaa henkilötietojasi näiden sivustojen kanssa paitsi jäljempänä 5.4 artiklassa mainitun sosiaalisten verkostojen painikkeiden käytön tapauksessa. Huomaa, että kun poistut Sivustoltamme, sinuun voidaan soveltaa muita henkilötietojen suojelukäytäntöjä, joita BFGoodrich ei mitenkään valvo ja joista se ei ole vastuussa.
 

5.4 Sosiaaliset verkostot

Verkkosivusto käyttää sosiaalisia laajennuksia (jäljempänä ”sosiaalisten verkostojen painikkeet”), jotka toimittaa ja joita käyttää kukin vastaava sosiaalinen verkosto. Nämä sosiaalisten verkostojen painikkeet voidaan tunnistaa kyseisten sosiaalisten verkostojen logoista. Voit näiden painikkeiden avulla julkaista hypertekstilinkkejä tai Sivustomme sisältöä näiden sosiaalisten verkostojen profiilissasi. Voit niiden avulla myös julkaista profiilissasi ilmoituksia pitämistäsi sisällöistä tai näitä sisältöjä koskevia kommenttejasi tai suositella sisältöjä profiilissasi. Kun käytät sosiaalisten verkostojen painikkeita, jaat siten tiedot niitä varastoivan sosiaalisen verkoston kanssa. BFGoodrich ei vaikuta mitenkään siihen, miten nämä sosiaaliset verkostot keräävät ja käsittelevät tietojasi. Jos haluat tietää tietojen keruun tavoitteen ja laajuuden sekä sosiaalisten verkostojen painikkeiden kautta jakamiesi tietojen myöhemmän käsittelyn ja käytön, katso asianomaisten sosiaalisten verkostojen yksityisyyden suojaa koskevat käytännöt.
 

Sen lisäksi vaikka et käyttäisikään sosiaalisten verkostojen painikkeita, kun vierailet Sivustomme sivulla, jolla on tällainen painike, selaimesi voi muodostaa suoran yhteyden sosiaalisen verkoston palvelimiin. Jos et ole muodostanut yhteyttä sosiaaliseen verkostoon, kun selaat Sivustoamme, tai sinulla ei ole tämän sosiaalisen verkoston käyttäjätiliä, verkosto voi kerätä päivän ja kellonajan, jolloin vierailit Sivustolla, sen URL-osoitteen sekä IP-osoitteeseesi, selaimeesi ja käyttöjärjestelmääsi liittyviä teknisiä tietoja. Jos olet muodostanut yhteyden sosiaaliseen verkostoon selaamisen aikana, painike liittää myös vieraillun sivun käyttäjätiliisi. Jos et halua, että sosiaalinen verkosto liittää Sivustomme kautta kerätyt tiedot käyttäjätiliisi, sinun on katkaistava yhteys sosiaaliseen verkostoon Sivustomme selaamisen aikana. BFGoodrich ei valvo mitenkään sosiaalisten verkostojen painikkeiden avulla hankkimien selaustietojesi keräämistä ja käsittelyä. BFGoodrich kehottaakin tutustumaan näiden sosiaalisten verkostojen yksityisyyden suojaa koskeviin käytäntöihin, jotta saat tietää näiden tietojen lopullisesta käytöstä etenkin mainostarkoituksiin.
 

Verkkosivustomme ei saa sosiaalisten verkostojen profiilejasi koskevia tietoja.
 

5.5 MYACCOUNT

Räätälöity My Account -portaali on tarkoitettu yksinomaan raskaita ajoneuvoja käyttäville asiakkaille, joiden kotipaikka on yhdessä Euroopan Unionin jäsenvaltiossa (Ranska, Espanja, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Yhdistynyt Kuningaskunta, Benelux, Ruotsi, Suomi, Norja, Puola, Italia, Tšekki, Romania, Slovakia, Slovenia, Kreikka, Portugali). My Account otetaan käyttöön myös Turkissa. Tämä henkilökohtainen tili tarjoaa kirjautumisen jälkeen pääsyn erilaisiin palveluihin (Sell Out Promotions, Damage Guarantee, BFGoodrich Euro Assist -tilaus, Drive&Save, Casing Bonus jne.).
 

Räätälöityyn My Account -portaaliin pääsee kirjautumalla, jota varten on luotava käyttäjätili ja täytettävä erityinen lomake. Tässä yhteydessä BFGoodrich kerää profiiliisi liittyviä henkilötietoja, kuten nimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, muut yritystiedot ja ajoneuvokanta. IBAN-pankkitiedot kerätään, jotta voit osallistua tiettyihin palveluihin. Nämä tiedot säilytetään vain siihen asti, kunnes hyvitys-, tarjous- ja bonuspalveluihin liittyvät liiketapahtumat on suoritettu. BFGoodrich sitoutuu noudattamaan kaikkia tarvittavia varotoimia näiden tietojen suojelemiseksi ja etenkin estämään tietojen vääristämisen ja vahingoittumisen sekä sen, että kolmannet valtuuttomat osapuolet pääsevät niihin käsiksi.
 

Edellä mainitut tiedot on tarkoitettu palveluntarjoajille, jotka tarjoavat sinulle palveluja.

Kun kirjaudut portaaliin, BFGoodrich luo sinulle henkilökohtaisen ja luottamuksellisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Olet yksin vastuussa niiden käytöstä. BFGoodrich sitoutuu siihen, ettei se käytä profiilisi yhteydessä kerättyjä tietoja myynninedistämistarkoituksiin ilman etukäteistä lupaasi.
 

BFGoodrich säilyttää henkilökohtaiset tiedot vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden keräystarkoitusta varten tai voimassa olevassa laissa säädetyn ajan.
 

6 ARTIKLA: TAKUU JA VASTUU

Räätälöity My Account -portaali on tarkoitettu yksinomaan raskaita ajoneuvoja käyttäville asiakkaille, joiden kotipaikka on yhdessä Euroopan Unionin jäsenvaltiossa (Ranska, Espanja, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Yhdistynyt Kuningaskunta, Benelux, Ruotsi, Suomi, Norja, Puola, Italia, Tšekki, Romania, Slovakia, Slovenia, Kreikka, Portugali). My Account otetaan käyttöön myös Turkissa. Tämä henkilökohtainen tili tarjoaa kirjautumisen jälkeen pääsyn erilaisiin palveluihin (Sell Out Promotions, Damage Guarantee, BFGoodrich Euro Assist -tilaus, Drive&Save, Casing Bonus jne.).

Räätälöityyn My Account -portaaliin pääsee kirjautumalla, jota varten on luotava käyttäjätili ja täytettävä erityinen lomake. Tässä yhteydessä BFGoodrich kerää profiiliisi liittyviä henkilötietoja, kuten nimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, muut yritystiedot ja ajoneuvokanta. IBAN-pankkitiedot kerätään, jotta voit osallistua tiettyihin palveluihin. Nämä tiedot säilytetään vain siihen asti, kunnes hyvitys-, tarjous- ja bonuspalveluihin liittyvät liiketapahtumat on suoritettu. BFGoodrich sitoutuu noudattamaan kaikkia tarvittavia varotoimia näiden tietojen suojelemiseksi ja etenkin estämään tietojen vääristämisen ja vahingoittumisen sekä sen, että kolmannet valtuuttomat osapuolet pääsevät niihin käsiksi.
Edellä mainitut tiedot on tarkoitettu palveluntarjoajille, jotka tarjoavat sinulle palveluja.
Kun kirjaudut portaaliin, BFGoodrich luo sinulle henkilökohtaisen ja luottamuksellisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Olet yksin vastuussa niiden käytöstä. BFGoodrich sitoutuu siihen, ettei se käytä profiilisi yhteydessä kerättyjä tietoja myynninedistämistarkoituksiin ilman etukäteistä lupaasi.

BFGoodrich säilyttää henkilökohtaiset tiedot vain niin kauan kuin se on tarpeen niiden keräystarkoitusta varten tai voimassa olevassa laissa säädetyn ajan.
 

7 ARTIKLA: OIKEUDELLINEN TOIMIVALTA JA SOVELLETTAVA LAKI

Kaikki Sivustoon tai tähän oikeudelliseen huomautukseen liittyvät riidat käsitellään Clermont-Ferrandin tuomioistuimessa ja pääasiaa analysoidaan Ranskan lakien mukaan riippumatta eri maiden lainsäädäntöjen välisistä ristiriidoista. Suomessa asuvalla käyttäjällä, joka on Suomen kuluttajansuojalain mukainen kuluttaja, on kuitenkin oikeus viedä tähän Sivustoon tai tähän oikeudelliseen huomautukseen liittyvä riita oman kotipaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jolloin asian käsittelemiseen ja ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia. Sivuston käyttö tarkoittaa, että käyttäjä on nimenomaisesti hyväksynyt tämän lausekkeen noudattamisen. Jos jokin tämän oikeudellisen huomautuksen säännös todetaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai mistä tahansa syystä sovelluskelvottomaksi, se katsotaan tähän oikeudelliseen huomautukseen kuulumattomaksi eikä se vaikuta muiden säännösten voimassaoloon tai soveltamiseen.